Rea!

Separett Cindi Basic

25,199.00 kr

Artikelnummer: 1229-02

Artikelnr: 1229-02 Kategori:

Beskrivning

Separett® Basic är en förbränningstoalett där förbränningsprogram har en fast längd. Förbränningstoaletter blir mer populära runt om världen tack vare minimal hantering av restprodukten som blir till aska. Askan kan användas som växtnäring i trädgården.

  • Så fungerar produkten

    Förbränningstoaletten bygger på att samtligt toalettavfall samlas upp med hjälp av en skyddande engångspåse i den rostfria falluckan högst upp i toaletten. När besöker är avslutat använder man spolstången för att öppna falluckan och låter avfallet falla ner i asklådan i toalettens bas. När förbränningsprogrammet har startats genom ett knapptryck hettas elementet ovanför asklådan upp och utrymmet når efter 20-60 minuter 550 grader. Under upphettningsprocessen kokas urinen bort och det fasta avfallet glöder bort. Ångorna och röken sugs med hjälp av fläkten ut från kammaren och transportera genom en katalysator som eliminerar det mesta av lukten – inslag av ”bränt trä” kan stundtals upplevas utomhus.

    När toaletten står i standby går fläkten på låg effekt vilket leder till att fukt ventileras ut ur toaletten och att kallras från frånluftsröret förhindras.
    När ett förbränningsprogram är igång drar fläkten luft genom brännkammaren. Tack vare detta så syresätts förbränningen samt att rök och varm luft förs ut ur toaletten genom frånluftsröret.
    VIKTIGT! Strömmen måste vara påslagen i toaletten under hela tiden som toaletten är ansluten till frånluftsröret. Fläkten hindrar då fukt från att komma in i toaletten, samt att den förhindrar kallras. Stängs strömmen av måste toaletten kopplas från frånluftsröret. Röret måste då täppas igen för att inte fukt ska komma in i utrymmet där toaletten står. (Se ”Långtidsförvaring”)